BHP

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Nr 6.2019 w sprawie wprowadzenia Zasad udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisław Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii 

Załącznik do zarządzenia nr 6.2019 Zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania
z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii
,

Zarządzenie Nr 7.2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w PWSZ w Tarnobrzegu


INSTRUKCJE I PROCEDURY:

INSTRUKCJA OGÓLNA W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
OSÓB I MIENIA NA UCZELNI
  

Procedury postępowania na wypadek zagrożeń:

Atak terrorystyczny, wandalizm

Ładunek wybuchowy

Podejrzana przesyłka

Pożar

Substancja niebezpieczna

Wypadek pracownika

Wypadek studenta


INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH

Procedury pierwszej pomocy przedmedycznej:

Krwotoki

Masaż serca

Odmrożenia

Oparzenia

Porażenie prądem

Sztuczne oddychanie

Zatrucia chemiczne

Złamania

Zranienia

Zwichnięcia

 

 

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com