Konkursy 2017/2018

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe 

*********************************************************************************************************************************************

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze prace dyplomowe
organizowanego przez Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Laureatkami konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione
w roku akademickim 2017/2018 zostały:

 

 

absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość
Grażyna Kucharska – autorka pracy
pt.: „Jednolity Plik Kontrolny – doświadczenia z powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014 – 2017”,
promotor: dr Tadeusz Dziechciarz.

************************************************

absolwentka kierunku Ekonomia menedżerska
Ewa Gruszczyńska – autorka pracy
pt.: „Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tarnobrzeg w latach 2010 – 2016”,
promotor: dr Joanna Sepioło.

**************************************************

absolwentka kierunku Pedagogika
Dominika Wianecka – Fąfara – autorka pracy
pt.: „Znaczenie technik plastycznych w terapii dziecka z nadpobudliwością psychoruchową”,
promotor: dr Beata Zięba – Kołodziej.

****************************************************

absolwentka kierunku Pielęgniarstwo
Katarzyna Zięba – autorka pracy
pt.: „Zadania pielęgniarki w profilaktyce niedożywienia u pacjenta w wieku senioralnym – studium przypadku”,
promotor: dr n. med. Marianna Charzyńska – Gula.

*****************************************************

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2018/2019

Laureatkom konkursu składamy serdeczne gratulacje.

 

Uchwała nr 20/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizowanie przez Rektora konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Uchwała Nr 20/2018

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia w roku akademickim 2017/2018 konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Zarządzenie Nr 30/2018

Regulamin konkursuPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com