Lista najlepszych absolwentów

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468) Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w porozumieniu z Samorządem Studenckim ogłosił listę  1%, 5% i 10% najlepszych absolwentów Uczelni. Absolwenci, którzy znaleźli się na liście, są uprawnieni do umorzenia 50 %, 35%, 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej, o ile korzystali z tej formy pomocy. Umorzenie to przysługuje stosownie do § 13 ust. 1- 4  ww. rozporządzenia.

 

Informacja dla absolwentów

Lista 10% najlepszych absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2019-2020

Lista 10% najlepszych absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2018/2019

Lista 10 % najlepszych absolwentów studiów wyższych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2017/2018

Lista najlepszych absolwentów studiów wyższych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2016/2017

Lista 5 % najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2015/2016

Lista 5 % najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2014/2015

Lista 5 % najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2013/2014

Lista 5 % najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2012/2013

Lista 5 % najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2011/2012

Lista 5% najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2010/2011.

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com