Opłaty za usługi edukacyjne

 

REGULAMINY 

Regulamin zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

ZARZĄDZENIA

na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 58/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 12 sierpnia 2020 roku  zmieniające zarządzenie Rektora nr 22/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat  pobieranych od studentów rozpoczynających studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu w roku akademickim 2020/2021

Zmieniające zarządzenie Rektora nr 22/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat  pobieranych od studentów rozpoczynających studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2020-2021

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 4 maja 2020 roku  w sprawie określenia wysokości opłaty pobieranej za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu 

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty pobieranej za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat  pobieranych od studentów rozpoczynających studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Rektora nr 22/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty pobieranej za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu 

Zarządzenie Rektora nr 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com