Pomoc materialna

 

 

System świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu obejmuje świadczenia w formie stypendiów oraz zapomóg.Informacji na temat stypendiów, zapomóg zasięgnąć można w Dziale Kształcenia – świadczenia dla studentów.

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

Zarząd województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Wysokość stypendium w 2020 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 12 października 2020 r. i kończy się 23 października 2020 r.

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać następujące warunki:

  1. podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  2. uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej w zakładce stypendia dla studentów:  http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com