Akty prawne

Akty wewnętrzne

Zarządzenie Rektora nr 65/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Zarządzenie nr 94 wprowadzające zmiany do regulaminu świadczeń

Zarządzenie Rektora w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów oraz przydzielania zapomóg w związku z Covid-19

Zarządzenie Rektora w sprawie składania wniosków o stypendium rektora w roku akademicki 2020-2021

Zarządzenie Rektora w sprawie składania wniosków o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademicki 2020-2021

Zarządzenie Rektora w sprawie progu dochodowego na rok akademicki 2020-2021

Zarządzenie w sprawie przydzielania zapomóg przez Rektora w czasie Covid-19 rok akademicki 2020-2021

Zarządzenie w sprawie wysokości stypendiów w roku akademickim 2020-2021

Akty zewnętrzne

 Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 

 Ustawa o pomocy społecznej

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

 Ustawa o podatku rolnym

 Ustawa prawo przedsiębiorcówPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com