Stypendia

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

II ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA,  II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, II ROK  JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

III ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 od 1.10.2020   r. do 16.10.2020  r.

I ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA,  I ROK DRUGIEGO STOPNIA ORAZ I ROK JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

od 15.10.2020  r. do 28.10.2020  r.

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA:

I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

II ROK  JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

II ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA

III ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

od 1.10.2020  r. do 16.10.2020  r.

 

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW ROK AKADEMICKI 2020/2021

– stypendium socjalne (dochód uprawniający – 1000,00 zł), Zarządzenie Rektora w sprawie progu dochodowego na rok akademicki 2020-2021

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: dla osób mieszkających w obiekcie innym niż dom studencki i którym dojazd z miejsca stałego zameldowania do PUZ uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie,

– stypendium rektora (potwierdzenie przez dziekanat średniej we wniosku za ostatni rok studiów plus dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe)

– stypendium dla osób niepełnosprawnych (aktualne orzeczenie).

DOKUMENTY WYMAGANE

 1.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2019 rok osobno dla każdego pełnoletniego członka rodziny,

W przypadku uzyskiwania dochodów za granicą również stosowne zaświadczenie,

 1.  Zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej (dot. osób posiadających dochód wykazany przez Urząd Skarbowy),
 2.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności czy na zasadach ogólnych czy ryczałtu oraz:

– przy działalności na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach  i  zaświadczenie z ZUS o wysokości składek zdrowotnych zapłaconych w 2019 r.,

– przy działalności na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  z informacją o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,

 1.  Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku gdy rodzice są bezrobotni,
 2.  Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta dla każdej pełnoletniej osoby lub nakaz płatniczy dotyczący gospodarstwa rolnego i ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych,
 3.  W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne zaświadczenie z KRUS dotyczące zasiłków chorobowych za rok 2019,
 4.  Zaświadczenie ze szkół podstawowych, średnich i uczelni potwierdzające naukę rodzeństwa (rodzeństwo nie uczęszczające jeszcze do szkół – odpis aktu urodzenia),
 5.  Obowiązkowy Załącznik nr 6 ( oświadczenie studenta o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu), m.in.: dochodów uzyskanych za granicą, rent strukturalnych, zasiłku chorobowego z KRUS, gospodarstwa rolnego, alimentów, dochodów na podst. art.27 f-ulga na dzieci, kwoty diet osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich i innych,
 6. W przypadku dochodów do 528,00 zł – Zaświadczenie z Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny,
 7.  Alimenty: aktualne wyroki sądu i zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i od komornika za rok 2019,
 8.  Zmiany sytuacji mające wpływ na dochód i wysokość stypendium w trakcie składania wniosku i po jego złożeniu muszą być zgłoszone (utrata i uzyskanie dochodu) należy udokumentować dodatkowymi dokumentami,
 9.  Oświadczenie dotyczące zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki zawierające informację o miejscu, okresie wynajmu i kosztach w przypadku ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości.

 Z uwagi na ryzyko związane z pandemią COVID-19 prosimy, aby wszyscy zainteresowani świadczeniami przestrzegali obowiązujących przepisów i wytycznych odnośnie zagrożenia epidemicznego.

 Tel. kontaktowy: 15 8229015 wew. 245

 

 

Wnioski i załączniki do pobrania na stronie PUZ –  zakładka stypendia


 

 

 

 


 

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com