Rejestracja krok po kroku

 • zapisy na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbywają się zgodnie z  kalendarzem rekrutacyjnym  przez Internet w systemie Rekrutacja XP
 • moduł rejestracyjny będzie aktywny od maja 2021

1. Po wejściu do modułu należy:

 • wybrać z listy interesujące kandydata kierunki
 • Uwaga! kandydat może zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków 

 2. Kolejny krok to założenie konta przez kandydata i uzupełnienie niezbędnych danych do formularza ankiety osobowej:

 • wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut
 • należy podać podstawowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, adres,  obywatelstwo czy numer PESEL
 • kandydaci na studia I stopnia – licencjackie oraz Jednolite studia magisterskie podają informacje związane z ukończoną szkołą i wynikami lub ocenami ze świadectwa dojrzałości (stara/nowa matura)
 • kandydaci na studia II stopnia – magisterskie podają nazwę uczelni, ukończony kierunek, dane dotyczące dyplomu ukończenia studiów i średnią arytmetyczną ocen otrzymanych z toku studiów na studiach I stopnia

3. Wgranie zdjęcia:

UWAGA!

Zdjęcie w formacie .jpg należy przygotować przed rozpoczęciem rejestracji. Bez prawidłowo przygotowanego formatu zdjęcia nie będzie możliwe wgranie pliku ani ukończenie rejestracji.

Należy pamiętać, aby zdjęcie spełniało następujące wymogi:

 • plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe
 • maksymalna wielkość pliku 2 MB
 • zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej (nie profil), bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost  z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczane na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)


4. W ostatnim kroku rejestracji kandydat zatwierdza dane w systemie.

UWAGA! Prosimy  nie drukować formularza. 


 Wszelkich informacji na temat rekrutacji na studia udziela
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja@puz.tarnobrzeg.pl


 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com