Akty prawne i dokumenty

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY

Uchwała Senatu nr 48/2012 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzeguz dnia 17 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu prac naukowo-badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 uchwala Senatu 482012

 Załącznik do uchwały Senatu nr 48/2012 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzeguz dnia 17 września 2012 roku stanowi regulaminu prac naukowo-badawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 regulamin_prac_naukowo-badawczych

Zarządzenie nr 34/2009 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej

Zarzadzenie 342009 zasady organizacji konferencji naukowej

 Załączniki (nr 1-4) do zarządzenia nr 34/2009 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej

zalączniki do zarzadzenia 342009 zasady organizacji konferencji naukowej

Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzania procedury realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

zarządzenie Rektora PWSZ w sprawie NCN

 Załączniki (nr 1-5)  do zarządzenie nr 17/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzania procedury realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

 wniosek na zakup w ramach projektu ZAŁACZNIK 1

 protokół ZAŁĄCZNIK 2

umowa honoraria ZAŁĄCZNIK 3

 rachunek honoraria ZAŁĄCZNIK 4

wniosek o wyjazd służbowy ZAŁĄCZNIK 5

 

USTAWY 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyzszym

ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowanaia nauki

ustawa o zasadach finansowania nauki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki

ustawa Narodowe Centrum Nauki

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz  w postepowaniu o nadanie tytułu profesora

rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie  trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

rozporządzenie zgłaszanie wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni dr i dr hab.

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie  obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 roku w sprawie  kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów dla wybitnych młodych naukowych

  rozporządzenie nagrody oraz stypendia naukowe dla młodych naukowców

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

rozporządzenie nagrody ministra dla nauczycieli akademickich

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie  kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działąlność upowszechniającą naukę

rozporządzenie kryteria i tryb rozliczania środków na działalność upowszechniającą naukę

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie  kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działąlność upowszechniającą naukę

rozporządzenie kryteria i tryb rozliczania środków na działalność upowszechniającą naukę

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w  sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

 

 

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com