Kontakt

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 8229015 lub 15 8229023 fax. 15 8235788

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 823 57 48

e-mail: uczelnia@puz.tarnobrzeg.pl

NIP: 867-19-84-803

Numery telefonów

Uczelniany Punkt Rekrutacyjny 15 823 65 16
Sekretariat Rektora 15 823 64 90
15 822 90 15 w. 207
Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Badań Naukowych
15 822 90 15 w. 225
15 822 90 15 w. 225
Biuro Kanclerza15 822 90 15 w. 240
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 15 822 51 41
15 822 90 15
Pielęgniarstwo w. 211
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika w. 232, 237
Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych15 822 51 57
15 822 90 15 w. 246
Kwestura15 822 90 15 w. 209
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia15 823 57 48 w. 27
Dział Rozwoju i Badań Naukowych15 822 90 15 w. 233
Dział Kształcenia 15 822 90 15 w. 252
Dział Praktyk i Stypendia15 822 90 15 w. 245
Dział Kadr15 822 90 15 w. 227
Dział Gospodarczo-Techniczny15 822 90 15 w. 269
Stanowisko ds. Publikacji i Promocji Uczelni
15 822 90 15 w. 222, 263
Biuro Karier i Spraw Studenckich15 823 57 48 w. 25
Biblioteka15 823 57 25
15 823 57 48 w. 24
Samorząd Studencki602 875 595
Klub AZS795 889 404
Uniwersytet Trzeciego Wieku 15 822 24 21


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com