Organizacje studenckie

 

 

AZS Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego
Młodzi Przedsiębiorcy Koło Naukowe Młodych Przedsiębiorców
KOŁO NAUKOWE „GOMPHOSIS”
Marketing & Quality Praxis Koło Naukowe Marketing & Quality Praxis
25 Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
123 Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
GLOBTROTTER Koło Naukowe „GLOBTROTTER”
LOGO22 Koło Naukowe Patologii Społecznej
i Profilaktyki

 


 

AKTY PRAWNE

Zarządzenie nr 103/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu  uczelnianych organizacji studenckich działających w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Zarządzenie Rektora nr 103/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Regulamin uczelnianych organizacji studenckich działających w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
REGULAMIN UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH

Załączniki:
NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA UOS
NR 2 LISTA CZŁONKÓW
NR 3 – PLAN MERYTORYCZNO-FINANSOWY
NR 4 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 

Zarządzenie nr 104/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania działalności studenckiej i zasad jej rozliczania, zmienione zarządzeniem nr 13/A z dnia 25 marca 2020 r.
Zarządzenie Rektora Nr 104/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Załączniki:
NR 1 – SPRAWOZDANIE RUSS
NR 2 – PROTOKÓŁ RUSS
NR 3 – KARTA WZORU PODPISU
NR 4 – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

NR 5 – ROZLICZENIE PROJEKTU
NR 6 – ZALICZKA

NR 7 – PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD

 

 

 

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com