Praktyki

Witamy

 na stronie internetowej Działu Kształcenia Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
którego pracownicy stanowią część administracji ogólnouczelnianej
w pionie Prorektora ds. Kształcenia

Praktyki studenckie – mgr inż. Anna Filipczyk-Zygmunt
ul. Sienkiewicza 50, pokój 17 C
tel. (15) 822-90-15 wewn. 245, 212, (15) 822-51-86

e-mail: praktyki@pwsz.tarnobrzeg.plPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com