Centrum Symulacji Medycznej

Ogłoszenie o naborze na kursy dla kadry dydaktycznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko technik symulacji medycznej

 

 

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Współczesne systemy opieki zdrowotnej stawiają przed dydaktyką medyczną bardzo wysokie wymagania. Należy wykształcić personel medyczny poprzez metody oparte na umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów związanych z różnymi sytuacjami klinicznymi. Oprócz posiadania gruntownej wiedzy – trzeba również potrafić tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Możliwość kompleksowej edukacji opartej na praktyce i doświadczeniu daje metoda symulacji. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej tworzone w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu będzie miejscem odtwarzania autentycznych sytuacji podczas których studenci będą mogli kształtować swoje umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Proces dydaktyczny w Centrum Symulacji Medycznej umożliwia ponadto poprawę komunikacji klinicznej, sprzyja rozwijaniu umiejętności pracy w zespole, kierowania zespołem, zwiększa pewność w podejmowaniu interwencji pielęgniarskich, niweluje niepewność wobec realnego pacjenta, a po opanowaniu konkretnych umiejętności sprawia, że późniejszy kontakt z pacjentem zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie do 08.2022 jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo I i II PUZ w Tarnobrzegu poprzez wdrożenie wszechstronnego Programu Rozwojowego Uczelni, skierowanego do 444 (39M) studentów oraz 12 (6M) pracowników, ukierunkowanego na stworzenie MCSM, przygotowanie merytoryczne kadry oraz efektywną realizację metodami symulacji medycznej zajęć wchodzących w zakres programu kształcenia oraz zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

  • studentki/ci kierunku Pielęgniarstwo,
  • kadra naukowo-dydaktyczna kierunku Pielęgniarstwo,
  • kadra zarządzająca.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  • utworzenie Programu Rozwojowego PUZ w Tarnobrzegu dla kierunku pielęgniarstwo
  • przeprowadzenie prac remontowo budowlanych niezbędnych do uruchomienia MCSM w PUZ w Tarnobrzegu
  • zakup infrastruktury niezbędnej do uruchomienia MCSM w PUZ w Tarnobrzegu
  • przygotowanie kadry PUZ w Tarnobrzegu do uruchomienia i funkcjonowania MCSM
  • opracowanie ekspertyzy dot. Treści nauczanych metodą symulacji w MCSM PUZ w Tarnobrzegu
  • funkcjonowanie MCSM w PUZ w Tarnobrzegu

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2020 do 31 sierpnia 2022 roku

Łączna wartość projektu: 2 467 641,02 zł
Dofinansowanie z UE: 2 079 727,85 zł

 

REALIZACJA PROJEKTU

Biuro projektu

 

SZKOLENIA I KURSY

W dniach 26-27 września 2020r. kadra nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu uczestniczyła w kursie „Symulacja niskiej wierności w pielęgniarstwie”. Udział w kursach sfinansowano w ramach realizacji projektu pn. „Z symulacją medyczną w przyszłość. Projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” POWR. 05.03.00-00-0001/19-00/3738/2020/92 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

W dniach 9-11 września 2020r. kadra nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu uczestniczyła w kursach „Technik symulacji medycznej zakres podstawowy” oraz „Instruktor symulacji medycznej w MCSM zakres podstawowy”. Udział w kursach sfinansowano w ramach realizacji projektu pn. „Z symulacją medyczną w przyszłość. Projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” POWR. 05.03.00-00-0001/19-00/3738/2020/92 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

W dniach 3-4 września 2020r. odbyło się szkolenie „Zarządzanie MCSM” dedykowane dla kadry zarządzającej Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Udział w szkoleniu został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Z symulacją medyczną w przyszłość. Projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” POWR. 05.03.00-00-0001/19-00/3738/2020/92 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

WIZYTY STUDYJNE

W dniach 5-7 lipca br. pracownicy PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wzięli udział w wizytach studyjnych w ramach POWER „Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu”.

W wizytach studyjnych uczestniczyli: Dziekan WNSiH dr Anna Zych, Prodziekan WNSiH mgr Grażyna Rożek, Kanclerz mgr Bogdan Tomczyk i dr n. o zdr. Leszek Marzec.

Wizyty odbyły się w Centrach Symulacji Medycznej (MCSM), które funkcjonują w Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach oraz Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Celem wizyt było nabycie wiedzy w zakresie tworzenia MCSM czerpiąc z doświadczeń i dobrych praktyk innych podmiotów.

 

Fotorelacja z wizyt studyjnych:

Wizyta w Siedlcach 05.07.2020r.

Wizyta w Suwałkach 06.07.2020r.

Wizyta w Warszawie 07.07.2020r.

 

WYDARZENIA

Posiedzenie Gremium Doradczego dnia 09.07.2020r.

 

Posiedzenie Gremium Doradczego dnia 02.07.2020r.

 

PUBLIKACJE

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 18.06.2020r.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com