Nasze publikacje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu od 2003 roku publikuje i upowszechniania dorobek naukowy pracowników, w tym materiały pokonferencyjne, zeszyty naukowe, monografie oraz liczne opracowania służące uczelni.

Logistyka, usługi i systemy Logistyczne


Autor: Maria Borowska

Spis treści
Wstęp
Zmaganie się z chorobą a zasoby osobiste osób chorych na cukrzycę


Autor: Joanna Biernicka

Spis treści
Wstęp
Aspekty (nie)bezpieczeństwa w społeczeństwach dawnych epok

Klasztor Sióstr Norbertanek w Busku
Materiały archiwalne 1737–1819


Autor: Anna Szylar

Spis treści
Wstęp
Bezpieczeństwo w świadomości mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
Studium socjologiczne


Autor: Stanisław Lis, Piotr Szulich

Spis treści
Wstęp
Zarządzanie, gospodarka i ekonomia a funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa

Redakcja naukowa: Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Zarządzanie przyszłością - rola pedagogiki klasycznej w wychowaniu człowieka

Autor: Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
State Regulation of the National Currency Exchange Rate
by Gold and Foreign Currency Reserves Management


Autorzy: Britchenko Igor, Vlasenko Yevhenii

Spis treści
Wstęp
Bezpieczeństwo w kontekście zglobalizowanego świata

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
New Trends in Development of Services in the Modern Economy

Autor: P. Maciaszczyk, I. Britchenko, T. Cherniavska

Spis treści
Wstęp
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Wprowadzenie do historii myśli społecznej starożytności
greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej


Autor: Stanisław Lis

Spis treści
Wstęp
Zdrowie, wychowanie, edukacja - wybrane aspekty

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Aktywność fizyczna mieszkańców Tarnobrzega
na tle Unii Europejskiej


Autorzy: Jarosław Cholewa, Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Gospodarka i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867-2016

Redakcja naukowa
Teresa Huńka
Stanisław Lis
Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Interdyscyplinarne aspekty aktywności ludzkiej

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Krzysztof Chochowski

Spis treści
Wstęp
Prognozowanie na podstawie praw funkcjonowania systemu

Autor: Maria Borowska

Spis treści
Wstęp
Istota i uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw

Autor: Anna Zych

Spis treści
Wprowadzenie
Bezpieczeństwo. Wybrane aspekty.

Redakcja naukowa
Anna Szylar
Beata Zięba-Kołodziej
Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Rodziny zastępcze w lokalnym systemie pomocy społecznej

Redakcja naukowa
Sylwia Badora
Beata Zięba-Kołodziej
Anna Róg

Spis treści
Wstęp
Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych

Redakcja naukowa
Magdalena Rzemieniak
Magdalena Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Gospodarka i przedsiębiorstwo w warunkach współczesnych przeobrażeń

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Lidia Kaliszczak
Piotr Szulich

Spis treści
Wstęp
Biznes i społeczeństwo - finansowe i marketingowe warunki funkcjonowania organizacji

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Lidia Kaliszczak
Piotr Szulich

Spis treści
Wstęp
Interdyscyplinarne ujęcie funkcjonowania osób i instytucji

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Krzysztof Chochowski

Spis treści
Wstęp
Wybrane czynniki innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie branży rolno-spożywczej

Autor: Anna Zych

Spis treści
Wprowadzenie
Bezpieczeństwo w świetle uwarunkowań polityki społecznej

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Sławomir M. Mazur

Spis treści
Przedmowa
Rynek pracy - uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne

Redakcja naukowa
Teresa Huńka
Stanisław Lis
Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wyzwania XXI wieku a postęp

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Aleksander Kasprzyk
Joanna Sepioło

Spis treści
Wyzwania XXI wieku a nauka

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Aleksander Kasprzyk
Monika Piątek

Spis treści
Wyzwania XXI wieku a kultura

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Aleksander Kasprzyk
Stanisław Lis

Spis treści
Wyzwania XXI wieku a człowiek

Redakcja naukowa
Paweł Maciaszczyk
Beata Zięba-Kłodziej
Lidia Kaliszczak

Spis treści
HIP-HOP w POLSCE. Ogólna charakterystyka subkultury

Autor: Stanisław Lis

Spis treści
Wstęp
hip hop
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach turystycznych

Autor: Joanna Sepioło

Spis treści
Wstęp
Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania

Redakcja
Sylwia Badora, Paweł Maciaszczyk, Monika Piątek

Spis treści
Wstęp
Pedagogika opiekuńcza w poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych i praktycznych

Redakcja
Sylwia Badora, Anna Róg, Beata Zięba-Kołodziej

Spis treści
Wstęp
Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia

Redakcja:
Aleksander Kasprzyk
Lidia Kaliszczak

Spis treści
Wprowadzenie
2013 wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia
Wyzwania XXI wieku a człowiek i wiedza

Redakcja:
Paweł Maciaszczyk
Lidia Kaliszczak

Spis treści
Wprowadzenie
2013 wyzwania XXI wieku a człowiek i wiedza
Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość

Redakcja
Aleksander Kasprzyk, Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Turystyka i rekreacja a wychowanie i zdrowie

Redakcja
Paweł Maciaszczyk, Aleksander Kasprzyk

Spis treści
Wstęp
Systemy zarządzania informacją i komunikacją w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autor: Ewa Paszta

Spis treści
Wstęp
Kapitał ludzki i komunikacja w organizacji

Autor: Mariola Grzebyk

Spis treści
Wprowadzenie
Formy alokacji kapitału w przedsiębiorstwie

Autor: Paulina Filip

Spis treści
Wprowadzenie
Człowiek jako istota opiekująca się. Szkice pedagogiczne.

Autor: Sylwia Badora

Spis treści
Wstęp
Społeczeństwo wiedzy. Uwarunkowania społeczne i kulturowe.

Pod redakcją Stanisława Lisa i Marka Ziemby

Spis treści
Wstęp
Wyzwania XXI wieku Przyroda Technika Człowiek
Pod redakcją Lidii Kaliszczak

Spis treści
Wprowadzenie
Rola aktywności ruchowej w ontogenezie człowieka. Trening zdrowotny
Autorzy: Bogusław Maciaszczyk, Paweł Maciaszczyk


Spis treści
Wprowadzenie
Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności
Pod redakcją Kazimierza Jaremczuka

Spis treści
Wstęp
Zeszyty Naukowe Wydziału Socjologii nr 4
Pod redakcją Piotra Szulicha

Spis_treści
Wstęp
Przedsiębiorczość - natura i atrybuty
Pod redakcją Kazimierza Jaremczuka

Spis treści T1
Spis treści T2
Wstęp
Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości - uwarunkowania i przejawy
Redakcja naukowa: Lidia Kaliszczak


Spis treści T1
Spis treści T2
Wstęp
Spotkanie z kulturą. Zarys socjologicznej teorii kultury
Autor: Piotr Szulich

Spis treści
Wstęp
Profilaktyka i resocjalizacja
Pod redakcją Zdzisława Bartkowicza, Pawła Maciaszczyka

Spis treści
Wstęp
Zeszyty dydaktyczne Instytutu Socjologii - Zeszyt nr 1
Redakcja Piotr Setlak

Spis treści
Wstęp
Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży
Pod redakcją Zofii Palak, Moniki Piątek, Anny Róg, Beaty Zięby-Kołodziej

Spis treści
Wstęp
Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii nr 3
Pod redakcją Beaty Szluz

Spis treści
Wstęp
Prace Naukowe Studentów 1
Wyzwania XXI wieku - Społeczeństwo, Edukacja, Środowisko

Redakcja naukowa Lidia Kaliszczak

Spis treści
Wstęp
Internat i bursa. Historia i współczesność
Autor: Beata Zięba-Kołodziej

Spis treści
Wstęp
Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
Pod redakcją Zofii Palak, Moniki Piątek, Anny Róg, Beaty Zięby-Kołodziej

Spis treści
Przedmowa
Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe
Pod redakcją Piotra Setlaka i Piotra Szulicha

Spis treści
Wstęp
Zeszyty Naukowe Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania nr 2
Pod redakcją Waldemara Kality i Lidii Kaliszczak

Spis treści
Od redakcji
Uwarunkowania przedsiębiorczości
- różnorodność i jedność

Pod redakcją Kazimierza Jaremczuk

Spis treści T1
Spis treści T2
Wstęp
Agresywność a asertywność młodocianych sprawców przestępstw
Autor: Paweł Maciaszczyk

Spis treści
Wstęp
Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii nr 2
Pod redakcją Roberta Rogowskiego

Spis treści
Wstep
Dom Pomocy Społecznej. Funkcje założone i realizowane na podstawie badań DPS w Tarnobrzegu
Autor: Teresa Zbyrad

Spis treści
Wstęp
Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Studium administracyjnoprawne
Autor: Krzysztof Chochowski

Spis treści
Wstęp
Antyspołeczność
DIAGNOZA PROFILAKTYKA INTERWENCJA


Praca pod redakcją: Zdzisława Bartkowicza i Józefa Rejmana

Spis treści
Wstęp
System Opieki i Pomocy
Założenia a rzeczywistość

Praca pod redakcją: Renaty Stojeckiej-Zuber i Anny Róg

Spis treści
Wstęp
„Solidarność” w Stalowej Woli w latach 1980-2000:
od ruchu społecznego do organizacji związkowej
Analiza socjologiczna

Autor: Marek Ziemba

Spis treści
Wstęp
Przewodnik do ćwiczeń z zakresu
rachunkowości i zarządzania finansami
wybrane zagadnienia

Autorzy: Paulina Filip, Renata Nesterowicz, Jadwiga Pawłowska-Mielech

Spis treści
Wstęp
Wioski Dziecięce SOS w Polsce
Funkcjonowanie w lokalnych społecznościach

Autor: Anna Róg

Spis treści
Wstęp
PRZECIW SIEROCTWU
Zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna

Pod redakcją Sylwii Badory

Spis treści
Wstęp
Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej.
Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Autor: Sylwia Badora

Spis treści
Wstęp
SPOŁECZEŃSTWO KONSUMPCYJNE
Uwarunkowania społeczne i kulturowe

Praca pod redakcją: Daniela Markowskiego i Piotra Setlaka

Spis treści
Wstęp
Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944
Autor: Tadeusz Zych

Spis treści
Wstęp
Etyka marketingu - ujęcie personalistyczne
Autor: Robert Rogowski

Spis treści
Wstęp
Zeszyty Naukowe Socjologii
Zeszyt nr 1

Pod redakcją Piotra Setlaka

Spis treści
Wstęp
Gospodarowanie benedyktynek sandomierskich
Autor: Anna Szylar

Wstęp
Uwarunkowania przedsiębiorczości
- różnorodność i zmienność

Pod redakcją Kazimierza Jaremczuka

Spis treści
Wstęp
Personalizm społeczny w koncepcji Adama Rodzińskiego
Autor: Piotr Szulich

Spis treści
Wstęp
Otfrieda Höffego teoria sprawiedliwości
Autor: Stanisław Lis

Spis treści
Wstęp
Płeć a rozwój religijności
Autor: Monika Piątek

Spis treści
Wstęp
Michaela Novaka koncepcja życia społecznego
Autor: Piotr Setlak

Spis treści
Wstęp
Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym
Pod redakcją Kazimierza Górki i Lidii Kaliszczak

Spis treści
Bezpieczeństwo lokalne
w opiniach mieszkańców Tarnobrzega

Praca pod redakcją Jana Dziubińskiego, Eugeniusza Moczuka, Piotra Szulicha, Jana Żaka

Spis treści
Wstęp
Przesłanki aktywności ludzkiej studium interdyscyplinarne
Pod redakcją Kazimierza Jaremczuka

Spis treści
Wstęp
Polityka społeczna dla pedagogów i służb społecznych
Autor: Elżbieta Trafiałek

Spis treści
Wstęp
Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania
Pod redakcją Renaty Stojeckiej-Zuber i Anny Róg

Spis treści
Wstęp
Zeszyty naukowe Instytutu Pedagogiki
Pod redakcją Anny Kieszkowskiej i Jolanty Szczurkowskiej

Spis treści
Wstęp
Bezrobocie jako problem społeczny
Sytuacja w powiecie tarnobrzeskim w latach 2003-2005

Pod redakcją Piotra Szulicha

Spis treści
Wstęp
Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji
Pod redakcją Sylwii Badory i Renaty Stojeckiej-Zuber

Wstęp
Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania zeszyty naukowe nr 1


Wstęp
Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne
Pod redakcją Kazimierza Jaremczuka

Wstęp
Nowe zadania polityki społecznej Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego
Praca pod redakcją Elżbiety Trafiałek

Wstęp
Menedżer XXI wieku
Pod redakcją Katarzyny Szarej

Wstęp
Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej
Autor: Sylwia Badora (nakład wyczerpany)

Wstęp
Socjologia wobec gospodarki
Autor: Stanisław Marczuk

Wstęp
Podstawy matematyki dla ekonomistów
Autor: Jerzy Tocki

Wstęp
Uwarunkowania przedsiębiorczości
Pod redakcją Kazimierza Jaremczuka

Wstęp
Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie tarnobrzeskim 1939-1945
Autor: Tadeusz Zych

Wstęp
Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności
(wybrane zagadnienia z teorii i praktyki)

Pod redakcją: Elżbiety Trafiałek, Anny Kieszkowskiej i Renaty Stojeckiej-Zuber
(nakład wyczerpany)

Wstęp
Słownik biograficzny matematyków polskich
Pod redakcją: Stanisława Domoradzkiego, Zofii Pawlikowskiej - Brożek, Danuty Węglowskiej

Wstęp
Społeczne i ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości subregion tarnobrzeski w procesie zmian
Pod redakcją: Lidii Kaliszczak i Stanisława Marczuka

Wstęp
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia
Pod redakcją Kazimierza Jaremczuka
(nakład wyczerpany)

Wstęp

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com