O wydziale

Krótko o nas…

Tradycja kształcenia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych sięga początków naszej Uczelni. Jednym z pierwszych instytutów był Instytut Pedagogiki, powstały w 2001 roku. Jego pomysłodawcą i organizatorem była dr hab. Renata Stojecka-Zuber, pełniąca funkcję dyrektora Instytutu do 2007 roku. W kolejnych latach funkcję tę pełnili: dr Anna Szylar, dr Józef Rejman, dr Monika Piątek. W roku 2012 Instytut został przemianowany na Wydział Pedagogiki, a w roku 2004 powołano Instytut Socjologii, na którego czele stanął dr Piotr Szulich. W styczniu 2013 roku doszło do połączenia Wydziałów: Pedagogiki i Socjologii oraz utworzenia Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Dziekanem nowego Wydziału została dr Beata Zięba-Kołodziej, która pełniła tą funkcję do sierpnia 2018 r. Od września 2018 r. funkcję Dziekana Wydziału sprawuje dr Anna Zych.

Kształcimy na studiach o profilu praktycznym na następujących kierunkach:

NOWY KIERUNEK!
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ( STUDIA MAGISTERSKIE)

 

PSYCHOLOGIA, 5 LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, STUDIA I STOPNIA (LICENCJAT)

PEDAGOGIKA,  STUDIA I STOPNIA (LICENCJAT)

PIELĘGNIARSTWO, STUDIA I STOPNIA (LICENCJAT)

PIELĘGNIARSTWO, STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com